Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên trường năng khiếu các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

QUYẾT ĐỊNH

Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

trong cáctrường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học

và trung cấpchuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trườngchuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyênnghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 9 năm2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

 Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết địnhsố 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong cáctrường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấpchuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghịđịnh số 85/2003/NĐ-CP ngày 18.7.2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Xét đề nghịcủa Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,[1]

Điều 1. Họcbổng khuyến khích học tập ở trường chuyên và trường năng khiếu được quy địnhnhư sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp họcbổng khuyến khích học tập

a) Học sinh khối trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học,học sinh trường chuyên đạt kết quả học tập xuất sắc được xét cấp học bổng làhọc sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạtđược một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

Điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải đạttừ 8,5 trở lên;

Đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thihọc sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

b) Họcsinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao đoạt huy chương trongcác cuộc thi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó, có họclực đạt từ trung bình và hạnh kiểm từ khá trở lên.

2. Mức học bổng khuyến khích học tập

a) Đối với các trường chuyên, các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dụcthể thao: mức học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tốithiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyêntại địa phương.

b) Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học:mức học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh do hiệu trưởng nhàtrường quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đóphải đóng tại trường.

c) Đối với những trường không thu học phí: mức học bổng tối thiểu bằngba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương.

3. Đốivới các trường chuyên, trường năng khiếu quỹ học bổng khuyến khích học tập đượcbố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương để cấp cho tối thiểu 30% số họcsinh chuyên của trường. Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong trườngđại học, quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí trong dự toán chi ngânsách nhà nước do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Đối với các trường chuyên và các trường năng khiếu, Hiệu trưởng nhàtrường xác định số suất học bổng khuyến khích học tập cho từng lớp học và căncứ vào quỹ học bổng của năm để cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên: giải quốctế, khu vực quốc tế, quốc gia, điểm môn chuyên (đối với các trường chuyên) hoặckết quả học tập (đối với các trường năng khiếu).

b) Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong trường đại học: Giámđốc hoặc Hiệu trưởng nhà trường xác định số suất học bổng khuyến khích học tậpvà mức học bổng cho từng khối, lớp học căn cứ vào quỹ học bổng của năm để xét,cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên: giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia,điểm môn chuyên.

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 9 thángtheo biên chế năm học.

Ngoài họcbổng khuyến khích học tập theo quy định tại Quyết định này, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể có các chế độ, chính sách khác đối với học sinh các trường chuyên, trường năng khiếu thuộc địa phương hoặc do địa phương quản lý.

Xem nội dung chi tiết.....

Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=6.1&view=579

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác