Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 131
  • Tất cả: 61,109

KẾ HOẠCH Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào thi đua “ Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”

KH công đoàn về phòng chống dịch Covid-19 ngày 6.4.2020.doc

 

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào thi đua Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”

--------------------

          Thực hiện văn bản số 393/SGD&ĐT-GDĐH-GDTX ngày 1/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong ngành Giáo Dục  

Thực hiện văn bản số 05/ngày 01/4/2020 củ trường PTDT Nội trú THCS & THPT Mường Khương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào thi đua “ Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”

          Công đoàn trường PTDTNT THCS-THPT huyện Mường Khương xây dựng kế hoạch  triển khai thực hiện như sau:

I .MỤC TIÊU CHUNG

- Triển khai chỉ thị 16 /CT –TTG 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch covid -19

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, cụ thể văn bản chi đạo số 393/SGD&ĐT-GDĐH-GDTX ngày 1/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong ngành Giáo Dục .

- Triển khai văn bản số 05/ KH - PTDTNT.MK ngày 01/4/2020 củả trường PTDT Nội trú THCS & THPT Mường Khương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào thi đua “ Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1 . 100% cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 /CT –TTG 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch covid -19

2. Công đoàn phối hợp với chuyên môn  theo dõi, quản lý tốt sức khỏe, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi nghờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

          3.Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho , giáo viên, cán bộ, nhân viên về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na..

          4. Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại đơn vị trường , đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

          5. Tuyên truyền để toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện đầy đủ 6 nội dung của văn bản số 393/SGD&ĐT-GDĐH-GDTX ngày 1/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COvid-19 trong ngành Giáo Dục  

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 /CT –TTG 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch covid -19

- 100%  giáo viên, cán bộ, nhân viên, được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na.

          - 100% ,giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe, thực hiện nghiêm khai báo sức khỏe toàn dân.

          - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

          - Nhà trường đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

          - 100% GV tiếp tục dạy học qua mạng, các phần mềm dạy học, hình thức dạy học phù hợp, quản lý, kiểm soát học sinh học, có đánh giá sau mỗi buổi học; phấn đấu 100% học sinh đều được tham gia học.

- 100% cán bộ giáo viên , nhân viên tham gia phong trào thi đua Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”

IV.  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

          1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19

          a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 16/ CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1319/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; văn bản số  815/UBND-VX ngày 1/4/2020 của UBND huyện Mường Khương V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; kế hoạch số 05/KH-TrNT ngày 1/4/2020 Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phát động phong trào thi đua.

b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông ở Trung ương và địa phương; phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông;sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na.

          c) Hướng dẫn, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường theo chủ trương chỉ đạo của Đảng, nhà nước.

          2. Tổ chức đa dạng hóa các hình thức dạy học, đặc biệt là dạy học qua mạng.

          - Các tổ chuyên môn, GV nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng, điều kiện của học sinh, tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy học tự chủ theo Hướng dẫn mới của BGD&ĐT, xây dựng thời khóa biểu phù hợp để tất cả học sinh đều được tham gia học tập, đều được đánh giá sau buổi học, tuần học. 

          - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chú ý đánh giá GV, HS sau mỗi buổi học, tuần học.

          3. Xây dựng phong trào thi đua Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

          - Ban chấp hành công đoàn nhà trường phối hợp với tổ công nghệ thông tin, tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đến toàn thể CN,GV, trong toàn trường thông qua mạng.

          - Công đoàn theo dõi, thu thập minh chứng của cá nhân để làm cơ sở đánh giá thi đua hàng tháng, kỳ, đột xuất và kết thúc phong trào, hàng tuần báo cáo BGH về kết quả thực hiện phong trào.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. BCHCCD

          - Nghiên cứu văn bản chỉ đạo các cấp để triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể đến tổ chức, cá nhân liên quan.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở.

          - Đảm bảo chế độ báo cáo với cấp quản lý.

          2. Các tổ công đoàn ( tổ chuyên môn)

          - Chỉ đạo GV, thành viên trong tổ  thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của ngành, phối hợp chặt chẽ với tổ CNTT trong triển khai dạy và học.

`           -  Hàng tháng họp đánh giá, bình xét thi dua  nội dung của mỗi cá nhân  về việc thực hiện KH số 05/KH - Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mường Khương về phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19

            - Hàng tuần báo cáo  kết quả thực hiện phong trào. chống dịch bệnh Covid-19 cho đồng chí chủ tịch Công đoàn nhà trường để công đoàn tổng hợp báo cáo cấp trên.

          3. Cá nhân

- Mọi cá nhân đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, nhà nước, ngành, của nhà trường về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào thi đua Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

- Mọi cá nhân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tổ trưởng .

 Trên đây là kế hoạch thực hiện  của công đoàn trường PTDTNT THCS-THPT huyện Mường Khương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát động phong trào thi đua “ Mỗi nhà trường là một pháo đài, mỗi CB,GV,NV, HS là một chiến sỹ tiên phong trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”